Biogasakademin

Den här hemsidan ägs av Biogasakademin. Biogasakademin är en ideell förening bildad
för att på olika sätt påskynda utvecklingen av matavfallsinsamling, biogasproduktion och
använding av biogasdrivna fordon i Stockholm, Mälardalen och i Sverige.

VARFÖR DÅ?

Biogasakademin har uppstått ur fem grundtankar:

  1. Att en ökad växthuseffekt hänger ihop med användandet av fossila bränslen.

  2. Att en ökad växthuseffekt är negativt för jordens befolkning.

  3. Att det blir lättare för politiker och entreprenörer runt om i världen att SNABBARE våga
    satsa på hållbara klimatvänliga lösningar om det finns fungerande förebilder.

  4. Att Stockholm och Sverige har alla förutsättningar för att vara en sådan förebild vad gäller;

  5. Att det är BRÅTTOM: vi har en mycket begränsad tid på oss att ta de beslut som leder till en minskad växthuseffekt. Biogas beräknas kunna stå för 25% av det totala transportenergibehovet i världen.

Därför har vi bland annat byggt den här hemsidan.