Bostadsrätt
ANMÄL DITT INTRESSE

Ring Stockholms stad på telefon 08-508 465 40 och fråga hur ni får matavfallssortering i ert hus. Fråga också hur mycket ni kommer att spara på det jämfört med er nuvarande sophämtning. Eller klicka här Matavfallshämtning för mer information och anmälnings- blankett. Bor du utanför Stockholms Stad? Kontakta avfallsavdelningen i din kommun.

Bostadsrätt
ENKEL INSPEKTION

Någon från kommunen hälsar på och kollar hur det ser ut i ert soprum/gård och berättar om praktiska detaljer.

Bostadsrätt
PRESENTERA IDÉN

Berätta om din idé för styrelsen, hur det funkar och hur mycket föreningen tjänar på det. Vill du prata med föreningar som redan sorterar kan du kontakta Björn Sobry eller Henry Barman.


Helt enkelt.