Fastighetsägare
ANMÄL DITT INTRESSE

Ring Stockholms stad på telefon 08-508 465 40 och fråga hur ni får matavfallssortering i era fastigheter. Fråga också hur mycket ni kommer att spara på det jämfört med er nuvarande sophämtning. Eller klicka här Matavfallshämtning för mer information och anmälnings- blankett. Verksamma utanför Stockholms Stad? Kontakta avfallsavdelningen i din kommun.

Fastighetsägare
ENKEL INSPEKTION

Kommunala sopexperten hälsar på och kollar hur det ser ut i lokaler och soprum, berättar hur det går till och hur du lämpligast informerar och motiverar dina hyresgäster.

Fastighetsägare
INFORMERA DINA HYRESGÄSTER

Informera hyresgästerna och hjälp dem hitta lämpliga kärl, påsar, etc. Bra och tydlig information på skyltar vad man kan slänga, var man får tag i nya påsar och vart man ringer om det strular brukar underlätta. Vill du ha tips om utformning av informationsbrev eller -skyltar? Kontakta oss.


Helt enkelt.