Hotel
ANMÄL DITT INTRESSE

Ring Stockholms stad på telefon 08-508 465 40 och fråga hur ni får matavfallssortering på ert hotell. Fråga också hur mycket ni kommer att spara på det jämfört med er nuvarande sophämtning. Eller klicka här Matavfallshämtning för mer information och anmälnings- blankett. Är ni verksamma utanför Stockholms Stad? Kontakta avfallsavdelningen i er kommun.

Hotel
ENKEL INSPEKTION

Kommunala sopexperten hälsar på och kollar hur det ser ut i kök, servering och soprum och berättar precis hur man gör.

Hotel
INFORMERA DINA KOLLEGER

Informera dina arbetskamrater om hur det fungerar och vad som räknas som matavfall. Vill du prata med andra hotell som redan hjälper till är du välkommen att kontakta Inger Mattsson på Scandic Hotel eller Caroline Strindmar på Yasuragi Hasseludden.


Helt enkelt.