Sjukhus
ANMÄL DITT INTRESSE

Ring Stockholms stad på telefon 08-508 465 40 och fråga hur ni får matavfallssortering på ert sjukhus. Fråga också hur mycket ni kommer att spara på det jämfört med er nuvarande sophämtning. Eller klicka här Matavfallshämtning för mer information och anmälnings- blankett. Jobbar du utanför Stockholms Stad? Kontakta avfallsavdelningen i din kommun.

Sjukhus
ENKEL INSPEKTION

Kommunala sopexperten hälsar på på avdelningarna, i köket och i soprummet. Och du får tips om hur du går vidare.

Sjukhus
PLANERA INFÖRANDET

Vill du komma i kontakt med sjukhus som redan sorterar är du välkommen att mejla till Anna-Karin Jacobsson på Stockholms Sjukhem eller Ewa Frank på Karolinska Sjukhuset Huddinge.


Helt enkelt.