Villa
ANMÄL DITT INTRESSE

Ring Stockholms stad på telefon 08-508 465 40 och fråga hur ni får hämtning av matrester. Fråga också hur mycket ni kommer att spara på det jämfört med er nuvarande sophämtning. Eller, klicka här Matavfallshämtning för mer information och anmälnings- blankett. Om du bor utanför Stockholms Stad kontaktar du avfallsavdelningen i din kommun.

Villa
BÖRJA SORTERA

Du får en plastkorg med tillhörande papperspåsar. Ställ eller häng korgen på ett bra ställe, kanske insidan av skåpsluckan under diskbänken?

Villa
DEN BRUNA SOPTUNNAN

Fyll papperspåsarna med matavfall och släng dem sedan i den nya bruna soptunnan. Vill du ha en dekal på tunnan som visar att dina matrester blir biogas? Mejla oss.


Helt enkelt.